Mjesec: travanj 2022.

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , a u vezi članaka 25. i 34. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008 i 90/2010), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Veseli kutak” u Stobreču donijelo je odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za zasnivanje radnog odnosa

  • VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

– 1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme / 10 sati tjedno 

Uvjeti:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Veseli kutak“ u Stobreču.

 Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (u izvorniku ili preslici),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od obveze polaganja stručnog ispita, 

– uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci), 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice). 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom mogu se dostaviti:

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana 06.09.2021.g.

OBAVIJEST – Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji, 

Postupak prijave djece školskih obveznika u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. traje od 07. do 17. veljače 2022.g.

Postupak je detaljno objašnjen u priloženom dokumentu.

https://www.vrtic-veseli-kutak.hr/attachments/article/42/Upisi%20u%201.%20razred-2022.-2023..pdf

Veseli kutak za kreativni trenutak
EU projekt Dječjeg vrtća "Veseli kutak" u Stobreču

Naziv projekta: “VESELI KUTAK ZA KREATIVNI TRENUTAK”
Naziv korisnika: Dječji vrtić “Veseli kutak”
Partner na projektu: Općina Podstrana
Ukupna vrijednost projekta: 2.995.678,14 kn
Iznos EU potpore: 2.995.678,14 kn
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.

Projekt samovrednovanja
Projekt samovrednovanja
  • U pedagoškoj godini 2012/2013. uključili smo se u projekt Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (NCVVO, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja). 
  • Cilj samovrednovanja jest na sustavan način utvrditi trenutačno stanje unutar različitih područja kvalitete rada ustanove, utvrditi prednosti i nedostatke odgojno -obrazovne prakse te potaknuti ustanovu na unapređenje kvalitete.

Samovrednovanje je proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti/kvalitete rada ustanove, a koristi se kao bitan instrument za jačanje kapaciteta ustanove te za napredak, razvoj i uspjeh svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

CAP program
CAP program

CAP program – Prevencija zlostavljanja djece

SVAKO DIJETE IMA PRAVO BITI
SIGURNO, JAKO I SLOBODNO


Ciljevi CAP programa:
1. Smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kvalitetnim informiranjem i poučavanjem učinkovitim prevencijskim strategijama.
2. Potaknuti lokalnu zajednicu da sprječavanje nasilja među ljudima, a posebno zlostavljanja djece, prepozna kao svoj važan cilj i nastojanje.
3. Potaknuti obrazovne institucije na sustavan pristup prevenciji zlostavljanja djece.

Više o CAP programu možete pročitati u PDF-u:

CAP program

Projekt “SAY HELLO TO THE WORLD”
Projekt "SAY HELLO TO THE WORLD"

Projekt “Say hello to the world” međunarodni je projekt unutar kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo, komunicirati, naučiti strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života. Djeca mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, kakvu hranu jedu, kakav jezik govore.

Namjena projekta je da se djeca kroz različite zanimljive aktivnosti motiviraju da budu tolerantnija, bez predrasuda i stereotipa, da uvažavaju i poštuju drugačije od sebe. Svaki vrtić i škola koja je uključena u Projekt “Say hello to the world” i koja uspješno provodi Projekt na kraju dobiva častan naziv “Tolerantan vrtić/ Tolerantna škola”.

O projektu – Say hello to the world -.pdf