Ustanova

Odgojno - obrazovni rad

Humanističko-razvojna koncepcija predstavlja stručnu podlogu u provođenju odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću. Polazište koncepcije je dijete samo po sebi, dijete koje ima svoje potrebe i prava, svoje dostojanstvo.

 „ Prema odgojnoj koncepciji dječji vrtić je poticajna sredina radosnog življenja – druženja, igre, učenja odgoja i obrazovanja djece i odraslih, a odgajatelj je voditelj i pomagač u igri i učenju i razvoju djeteta.“

 

Osnovni cilj na nivou ustanove

Cilj predškolskog odgoja i obrazovanja na nivou ustanove jest poticanje cjelovitog razvoja djeteta i kvalitete njegovog života slijedeći načela humanističko – razvojne koncepcije koja je usmjerena na dijete, njegove potrebe i interese, te uvažavanje djetetove osobnosti i njegovih razvojnih mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama.

Misija ustanove

Kreiranje poticajnog vrtićkog okruženja koje omogućuje sukonstrukciju djetetovog znanja u stalnoj interakciji s okolinom, vršnjacima, odgajateljima, roditeljima i ostalim partnerima u odgojno-obrazovnom procesu.

Strategija ustanove

Prateći suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikuluma nastojimo djelovati kao „VRTIĆ-DJEČJA KUĆA“, gdje djeca i odrasli aktivno djelujući zajedno uče.

Vizija ustanove

Prepoznavati i poticati dječju kompetenciju, promišljenim obogaćivanjem dječjeg iskustva koje se odvija pod utjecajem neposredne bogato stimulirajuće sredine, izazovnošću i dinamikom djetetovih aktivnosti,… kada je dijete centar od kojeg se polazi onda su njegove potrebe, prava, želje, interesi preduvijet za ostvarivanje njegovih mogućnosti kroz brojne aktivnosti kojima vješto upravlja: istražujući, pokušavajući, surađujući, kreirajući,… samo, ali i sa drugim dionicima odgojno-obrazovnog procesa… i opet, bez prestanka…rastući i razvijajući se ostavlja tragove u vremenu.

… Djeca su sjeme budućnosti
 sadi ljubav u njihova srca
i zalivaj ih mudrošću
i učenjem života.
 Dok rastu – daj im mjesto da rastu. 

(iz Indijanskog etičkog kodeksa)