Veseli kutak za kreativni trenutak

EU projekt Dječjeg vrtća “Veseli kutak” u Stobreču

SVRHA PROJEKTA:

  • unaprjeđivanje usluga Dječjeg vrtića s ciljem uspostavljanja ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života, kao i omogućavanje priuštivosti usluga roditeljima: nižeg socioekonomskog statusa, nezaposlenim i prezaposlenim, kroz besplatne usluge produljenog boravka
  • uvođenje dva (2) nova odgojno-obrazovna programa: program sportskih aktivnosti i posebni program ranog učenja engleskog jezika
  • zapošljavanje 13 (trinaest) novih djelatnika:
    • stručno osoblje (odgajatelji, logoped, pedagog, profesori stranih jezika, kineziolog)
    • pomoćno osoblje (kuhar, spremačica, domar)
    • administrativno osoblje (voditelj projekta, administrator projekta i financijski referent)
  • jačanje kapaciteta odgajatelja, stručnih suradnika i pomoćnog i tehničkog osoblja kroz kontinuirane edukacije

opremanje Dječjeg vrtića i obogaćivanje poticajnog okruženja za rast i razvoj djece

 

Naziv projekta: “VESELI KUTAK ZA KREATIVNI TRENUTAK”
Naziv korisnika: Dječji vrtić “Veseli kutak”
Partner na projektu: Općina Podstrana
Ukupna vrijednost projekta: 2.995.678,14 kn
Iznos EU potpore: 2.995.678,14 kn
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.